Breaking News

ปลอกกระสุน ในวงล้อมกบฏซีเรียคร่าชีวิต 7 คน

ปลอกกระสุน ในวงล้อมกบฏซีเรียคร่าชีวิต 7 คนรวมทั้งเด็กด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและนักเคลื่อนไหวชาวซีเรียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คนรวมทั้งเด็ก 4 คนเสียชีวิตจากการยิงปลอกกระสุนของกลุ่มกบฏกลุ่มสุดท้ายทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ รัฐบาลซีเรียเมื่อวันพุธที่ผ่านมารายงานว่ากลุ่มกบฏกลุ่มสุดท้ายในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คนรวมทั้งเด็ก 4 คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักเคลื่อนไหวรายงาน World Vision ซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นโดยกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 8 คนซึ่งเป็นเด็ก 4 คนและผู้ใหญ่ 4 คนถูกสังหารในการโจมตีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ 2 คนจากหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่...